ម៉ាស៊ីនបូមទឹកក្រោមដី

ការពិចារណាលើការចំណាយដ៏ប្រសិទ្ធភាព!

Aqualiq Solutions® ចែកចាយម៉ាស៊ីនបូមទឹកក្រោមដីសំរាប់អាគារលំនៅដ្ឋាន និងអាគារពាណិ ជ្ជកម្ម គ្រប់ដណ្តប់ពី0.5 HP ដល់150 HP ជាមួយជម្រើសដែក និងដែកអ៊ីណុក។ ឧបករណ៏នេះអាចលំអិត តាមតំរូវការអតិថិជន។

  1. ម៉ាស៊ីនបូមផលិតពីកោះតៃវ៉ាន់
  2. ទឹកហូរមានតែទឹកស្អាតប៉ុណ្ណោះ
  3. សមស្របសំរាប់លំនៅដ្ឋានប្រើប្រាស់ ដោយគ្មានសំលេងរំខាន
 
Inquiry for other types of pump is accepted.